Metallsøking til hobby og nytte

            

Her kommer bilder fra Thy Rally 2007. Dette er noe som foregår i Danmark 1 gang i året. Noe vi ser frem til. Jeg var også der i 2006. Men da var det bare 3 norske. Denne gangen var vi 9 norske og 4 svenske. Til sammen var vi  i alt mellom 50-60. Så til neste år tror jeg det blir enda flere. I år igjen var det Thy-Mors Detektorforening og NDF- Nordisk Detektor Forum som stod for arrangementet i samarbeid med Thisted Museum. Deltakerne fikk også besøk av museumsinspektør Peter Vang Petersen fra National Museet i København,som hadde kommet ens ærend for å ha et foredrag om dansk arkeologi og hvilken viktig betydning metallsøkingen vår har for arkeologien og museene. Den innsikten de danske metallsøkerentusiaster har til detektorfunn er beundringsverdig.  Men det kommer vel av at i Danmark blir man oversvømt av funn på grunn av det nære samarbeidet med detektorfolket.

Jeg vet at det er noen som argumenterer på at det som ligger i pløyelaget på på jordene, bør helst ligge i ro slik at de neste generasjoner kan ta vare på dem. Det kan jeg ikke være enig i. Alt av metall som ligger i jorden på jorder, forsvinner ganske fort i disse moderne tider. Er det ikke da bedre at frivillige organisasjoner/metallsøkere tar vare på og markerer funn og steder. Om noen år så er det ikke noe på jordene som kan fortelle om det som ligger under, selv om ikke det forsvinner.

SITAT: Det er ikke penger og verdier som gjør til at vi metallsøker, det er den genuine interessen vi har for historie og det å bevare de enkeltfunn som ligger i pløyelaget for fremtiden før alt blir knust av steinplukker og plogskjær. Det de aller fleste metallsøkere vil ha dog er respekt, honnør og anerkjennelse for det man holder på med og de funn man leverer inn. Leveres det inn et funn til et museum eller en fylkesarkeolog er det ingen anerkjennelse å spore hvis funnbeviset kommer 2 år etterpå. Og da med en forbeholden takk for innlevert funn med henvisning til kulturminneloven og et forbud mot å søke på den samme marka man fant enkeltobjektetoslikt forekommer. Ja dere tror det kanskje ikke men faktisk så skjer det den dag i dag, 20 år etter man tegnet fanden på veggen. Vi erfarer forskjellig praktisering av selve kulturminneloven rundt omkring i det ganske land, alt ettersom hvilken forhåndsoppfatning om metallsøking fagpersonen vi treffer har. Dette er meget beklagelig og ikke heldig mener vi. Kilde :http://www.rygenedetektorklubb.com/html/detektor_merker.htm 

Der har jeg gjort bitre erfaringer. Jeg har påvist 3 større boplasser, og en sikker handelsplass. Jeg merket alle funnene GPS , og satte dem på kartet. Alt vel jeg fikk meget ros for jobben. Men så kom funnene fra neste boplass, og neste saksbehandler som så saken på en helt annen måte.  Det er stort sett den som behandler sakene som er avgjørende for hvilken mottakelse jeg får når jeg innleverer funnene mine. Jeg har til å med blitt truet med anmeldelse for å levere inn alle oldsakene som jeg etter hvert har funnet. Jeg må si at det har  rett etter slike episoder streifet meg å ikke ta opp en oldsak når jeg ser den for jeg ønsker jo ikke vanskeligheter. Det er jo ikke for egen vinning jeg gjør det. Jeg har jo  ingen glede av å oppbevare slikt hjemme. Men jeg kan ikke la være å tenke på at jeg er med på å bevare tingen som ligger der for en lang tid fremover og at jeg på min underlige måte som frelst metallsøker vet at ved å gjøre slikt så føler jeg at jeg også er en bidragsyter for å redde noen få fragmenter av historie som kanskje ellers ville gått tapt.

SITAT: Hva kan konsekvensen være med at man har enkelte enkeltindivider i fornminnevernet i Norge som kommer med restriksjoner og hentydninger til strafferamme ift. kulturminneloven for enkeltfunn som metallsøkere helt lovlig finner på ufredet pløyeland?Jo det er ikke med på å gi honnør og anerkjennelse for funnet man har gjort. Neste gang er det ikke sikkert metallsøkeren tør levere inn oldsaksfunn og graver det heller ned igjen. Hvem vinner på slikt? Ingen. Eller i verste fall unnlater å rapportere det. Skrekk og gru- ingen ønsker jo en slik situasjon. KILDE:  http://www.rygenedetektorklubb.com/html/detektor_merker.htm 

Film fra Thy rally 2006 og 2007       Med tillatelse NDF kan jeg bruke bildene fra Thy Rlly

.

 

Dyrlegen Tommy undersøker om det fortsatt er liv i dyret

 

Som på fisketur. eller jakt. Mange gode historier over en kopp kaffe.

Vi koser oss her i Danmark.

Gammel og ung med samme interesse.

Skåll von Sneider.

Flemming: ja hun er dejlig din frue,men hvorfor har du så hugget hovedet af hende

 Den er aldrig smukkere end i Thy.Forøvrigt siger et par nordmænd,at solen aldrig går ned i Thy

 

        spænde/stamp

 

1 Skilling 1782, knivdel med "IHS" initialer og et blylod med gennemgående jernrest i midten

Fundet ved Vestervig under Thy Rally 2007

 

Sølv 2 krone 1876 fundet af Margrethe -10 øre 1874 fundet af Benny og en 1 skilling 1802

Margrethe Pennerup skulle lige prøve en detektor på Thy Rally 2007 ved Vestervig.
Jeg nåede ikke engang at sige "du skal holde søgehovedet helt nede ved jorden" inden hun slog denne sølv 2 krone fra 1876.Af samme grund undlod jeg at komme med gode råd.

 

Der er 3 vikingetids mønter,yderst til venstre + den sammenrullede jeg tror de alle er Tyske, den sammenrullede er svær at identifisere, så er der et stykke af en dirhem øverst til højre, resten er brudsølv eller betalingssølv. Det er fundet på en plads hvor jeg i 1999 fandt en skat som nu er oppe på godt 300 mønter

 

Thyrally 2007 fundet af Jørn Delevran

stamp

Premie til den som fant flest skillinger

 

John!et bogspænde fra Middelalder ?

thyrally 2007 fundet af Åge

klædeplombe

 

artig å få se fibel i jern! gratulerer med funnet

 

Det kan også være et perlekædeophæng fra vikingetid , baltisk eller russisk

 

1skilling sølv 1719, 1 skilling kobber 1812, samt 8 knapper, en i sølv med akantus udsmykning

 

 

Her en litt utradisjonell graveredskap

 

rostokmønt uden årstal

 

 

 

Dette er et kjolelodd. På de lange kjolene damene brukte rundt år 1900, var de festet i fallen nederst på kjolen slik at kjolen holdt fasongen

 

   Bondestamp funnet av Trygve

 

Thyrally 2007 fundet af Jørn Delevran

næbibel

 

 

 

Skivefbel i

sådan ser man ud når man finder sin første fibel

tillykke hugo

 

 

 

         Denarer

thyrally 2007 fundet af Oluf

skotsk mønt 1248

 

Fibel Øster Vandet Thy rally 2007

Fibula ca. 4,5 x 1,5 guld belagt lang kant på den firkantet del og midt på skiven.

Her ligger alle funnene på bordet, klare til å undersøkes av folk fra museet. Her lå det mye historie.

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

Selv om den for udeforstående ligner noget katten har slæbt ind, ved vi indeforstående godt, at det er et superfund, som mange aldrig når. STORT til lykke med din romerske denar

 

thyrally 2007 fundet af Peter jensen

bøjlefibel

 

Over Dette er et kopi i bly. Funnet av John Kvanli. Ikke utenkelig at vikingene har vært på besøk i Egypt ? Nei denne er nok av nyere dato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thyrally 2007 fundet af Søren

en borger en ring og et spænde

Fundet ved Nors, søndag ved Thy Rally

Måske en bryst-fibula

 

Dette sølvsmykke var en de få tingene jeg fant på Thy Rally. Men siden det var moderne så fikk jeg beholde det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start side

Hvid I synes at Kaas ser glad ud på billedet, hvor han lige har fået overrakt Peders fine præmie for flest skillingsfund (pålydende), så skulle I ha set smilet, da han kom spurtende op over marken med sit superfund af en ½ krone Chr. IV 1624. Jeg ved ikke hvad det hedder, men jeg vil kalde det for et 180 graders smil

 

 

Fredrik Størmer gjorde 2 meget gode funn. Her er et kors od en del av en urnespenne støpt i bronse