Her er det noen som har mistet en krone. Denne var funnet i Stavanger på en jobb for A.M.S. Men arkeologene var ikke interessert i den. de mente den kunne være fra en gang på 1600 tallet, og er støpt i bronse      English version

Who lost this crown ? From 16th century

En signet fra middelalder. Man kan enda se "bumerket" i midten, men skriften er det vankelig og tyde, for en som ikke er "fagmann" Den er laget i en bronselegering. Slike signeter var nok ikke allemannseie. Så han som forseglet sine brev med den var nok en betydningsfull person. Men går man tilbake i Rådehistorien, så må det være mulig og finne ut hvem som brukte  signetet. Den er levert Oldsaksamlingen.    English version

Signet from middle age. Made of bronze alloy

 

 

Bildet viser en  sverdknapp av jern fra vikingtiden(ca900e. Kr.) Den ble
funnnet ved hjelp av metalldetektor på Ramberg, Jeløya Moss. Jeg visste først ikke hva jeg hadde funnet men da jeg viste gjenstanden til en representant fra Oldsaksamlingen, ble det fastslått at det var en knapp som hadde sittet på toppen av grepet til et sverd fra
vikingtiden. Sverdknappen stammer trolig fra en ødelagt grav.I følge Kulturminneloven er nå ikke tillatt å foreta nye søk med metalldetektor der gjenstanden er funnet. Dette vil bli respektert.Sverdknappen er innlevert til Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen.

Kommentar fra UIO.     English version

Button used on top of sword grip.Probably from a ruined grave
 

Hvis man ser litt godt på dette bildet, så ser dere et oksehode med en ring på baksiden. Det ble funnet i marmorbruddene på Tranby i Lier. Som var i drift enda så sent som på 1800 tallet.Så jeg tenker meg at en mulig sjømann, eller en som har besøkt Amerika, har hatt dette på halstøkledet sitt. Det var jo vanlig for slike "annlegsslusker" med halstørkler på den tiden

 English version

 

                                                                

Spinnehjul. Det er funnet i Råde, og er fra yngre jernalder.(Vikingtid) Det er laget av bly. Men det er det første jeg har sett som har et mønster på undersiden. Men på oversiden kan man se ett svakt rutete mønster. Spinnehjulet er levert Oldsaksamlingen.    English version

Kommentar fra UIO

Lead spinning wheel

Dette må ha vært et meget vakkert smykke før det havnet i jorden. Men det er jo morsomt og finne sånne ting som enda har bevart noe av skjønnheten. En dame i vår forening har funnet den. English version

 

 

Gjenstanden på bildet er et lodd av bly, trolig et Vektlodd Det er funnet på Solberg i Sarpsborg i forbindelse med et oppdrag for Østfold fylkeskommune,
De 2 gjenstandene på bilde XXX er funnet på samme sted. Loddet er funnet alene, og derfor er det vanskelig å datere. Trolig er det fra middelalderen ( 1050 - 1537). Når det på en og samme åker blir funnet flere vektlodd med metallsøker, kan dette tyde på at det har vært en markedplass der i middelalder eller forhistorisk tid. Små vektlodd ble brukt i forbindelse med veiing av  edle metaller i en tid da penger (mynt) ikke var enerådende som betalingsmidler. Fylkeskommunen har innlevert loddet til Oldsaksamlingen.    Lead weight.(probably middle age) English version
 Dette er en avlstein (av kleberstein) som ble brukt av smeden for å
beskytte belgen mot varmen.
Nederst til venstre kan man se et spor som er finsmedens støpeform.
Steinen er fra merovingtid eller vikingtid (650_1050 e.kr.).
Søkeren gjorde utslag pga. at steinen hadde vært utsatt for sterk varme.     Sendt inn av Arild Braathen     English version

Steatite stone used by blacksmiths to protect bellows from heat
 

Denne blysnellen ble funnet i samme åker som funnene (henvis til bildene)
på Solberg i Sarpsborg (Skjeberg). Det kommer  fram av bildet at det at det sitter en tråd rundt snellen. Siden snellen er funnet alene er det ikke mulig og å datere den. Det er også usikkert hva den har vært brukt til, mulig et fiskesøkke. Er det noen som har et bedre forslag? Innlevert fra Fylkeskommunen til Oldsaksamlingen.   English version

Lead reel

2 mark i sølv fra 1651 funnet i Råde.Mynten er laget i Christiania og er laget av myntmester Frederik Gruner.I katalogen Norges Mynter 1483-1985 har den fått nr. 146B. Og myntkatalogen til Schau nr. 38.Hva var 2 mark i 1651:Ca 2 dagers lønn for en arbeidsmann på vinteren.  Man fikk kjøpt 1 gås.Eller:Ca. 6 pund flæsk, ellerCa. 4 pund smør, ellerCa. 48 stk. mursten. Tekst og funn  av Erik R Johansen

 

 

 Fra bladet levende historie Nr.1.2004

    

Dette er en del av en såkalt trefliket spenne av bronse fra vikingtid. Spennen var et kvinnesmykke. Den er funnet i Råde Østfold. Bildet lengst til høyre viser hvordan den har sett ut. Det var rester etter sølvforgylling.  
Funnet er innlevert til Oldsaksamlingen.

 This is a part of a brooch from the Viking age

Historielaget i Oppegård har gjort en flott jobb. De har lokalisert og ryddet den oldtidsveien som man mener går gjennom Oppegård.De tok kontakt med meg, og ville ha noen fra foreningen til og hjelpe med bevis på at det virkelig dreier seg om en gammelt vegfar. Det var 4 mann som tok jobben. Og det var ikke vanskelig og finne ting fra oldtid. Det første bildet, er muligens et spinnehjul av jern. Er det riktig, så er det fra tidelig jernalder og veldig sjeldent. 

Dokument fra Oldsaksamlingen.                

 

Beslag fra et flintlåsgevær 1700 tals avtrekkerbøyle.Funnet av  Arild Braathen
arbeidsmobilisering. Tysk tvangstiltak planlagt våren 1944 for å sikre tilførsel av arbeidskraft til Wehrmacht-anlegg. Pga. det stramme arbeidsmarkedet i Norge regnet Reichskommissariat med en manko på 20— 25 000 arbeidere til sine anlegg i 1944. Tanken om å mobilisere, dvs. tvangsutskrive arbeidskraft etter årskull, var foreslått av avdelingsleder Fritz Johlitz i Reichskommissariat
 
Arbeidstjenesten

Medlemmene i metallsøkerforeningen finner mange rare ting. her har Tore Hildonen funnet et blysegl, som er det største jeg noen gang har sett. Hele 5cm tvers. På den ene siden kan man se en borg eller kirke, med tårn og spir. Så er det noen som vet noe om dette, så er det bare og ta kontakt.   English version

                        

 

Dette armbåndet fra vikingtid, er funnet i Eidsberg. Det er laget i sølv, og må være av god kvalitet. Det var funnet under betryggende overvåking av arkeolog. Det er vist frem på NRK. TV. Men det var ikke opplyst om at det var funnet av en metallsøker.   English version                       
Vekthest i kobberlegering, mest sannsynlig i bronse.  5 cm lang og veier 50g noe som i den tidens vektenhet tilsvarer 2 ører eller ¼ mark.  Antatt datering 1300-tallet og under kong Håkon den 5s tid..Vektloddet er funnet av Arne Liland, innlevert Fylkesarkeologen English version                           
Denne vekthesten er funnet i Son, etter at arkeologene var ferdig med sine utgravinger. Størrelsen og alderen på denne hesten er nok det samme som på den hesten som er vist over. Denne er blitt overlevert til Akershus Fylkeskommune.

Vektlodd av bronse.  For at en ikke skulle kunne jukse på vekta ved å file av loddene, ble de ofte framstilt som dyr i forskjellige størrelser.  På slike lodd kunne det avsløres om noe manglet.  Mest vanlig var hester, og mange av vektloddene fra middelalderen har hatt en annen funksjon som barneleker i senere tider.  Ofte var loddene utstyrt med kontrollstempel i form av en H eller en gotisk krone. Denne var stemplet med en H.

 

         
           Norge 30. maj 2007  (NRK)                             
Dette er på det samme området som jeg fant hesten. Senere på utgravingene fant man vel bevarte rester etter et hus fra middelalder. Jeg gjorde også flere andre funn på samme sted. Nå vet jeg at arkeologene kommer tilbake for og solle jorden som er gravd opp. Jeg er sikker på at det finnes mange flere gjenstan i jorden.                 
Det først bildet viser en tynn sølvmynt, funnet i Son.Den er udatert.Fra Danmark fikk jeg de 2 neste bildene,om hvordan mynten ser ut.Den og anhenget,trolig middelalder,er levert til Akershus Fylkeskommune. Beskrivelse:Witten = 1 Hvid (4 penning)
1 Hvid var en dominerende nominal i den sene middelalder. Den prægedes af godt sølv, deraf navnet. Pga. bagsidens motiv (et blankt skjold med et kors over) kendes også betegnelsen korshvid. Er nok tidlig 1600.
.Sølvmynt preget i den tyske byen Lübeck fra 1365. Verdien var fire penninger eller 1/3 skilling. Kong Hans innførte mynten til Norge, da kalt hvid. Den siste hviden her i landet, ble utgitt i Bergen i 1575-78
Dette er gjenstander som er funnet i Rygge. Kammen er laget i bronse og er fra bronsealderen.

Beskrivelse fra UKM

 

                                                               
                                    

C.56356/1-12

Løsfunn fra yngre jernalder/middelalder/steinalder fra KåLåS ØSTRE (152 /13), VESTBY K., AKERSHUS.

1)  Pæreformet vektlodd av kobberlegering, med kantet profil. Undersides er merket med et likearmet kors med to ekstra streker. Oversiden har liknende merke eller dekor, men monsteret er noe skadet. Et formmessig likt eksemplar er Færden 1990, fig. 25 n fra Gamlebyen i Oslo fra brannlag datert ca. 1325-1400, men dette har stempel i stedet for kors. Likearmet kors finnes på andre vektloddformer Era Gamlebyen i Oslo, se Færden 1990, fig. 25 f, h og i. Mal: 1,5 cm bred bunnflate, 0,8 cm på Bet smaleste, 1,1 cm bred topp. H. 1,7 cm. Diam: 1,8 cm. Vekt: 13,3 g. Datering: Middelalder. 

2)  Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Noe innhul pa undersides og deformert med kraftige hakk i overflaten. Mal: H.: 0,9 cm. Diam: 1,2 cm. Vekt: 4,5 g. Datering: Yngre jernalder/middelalder.

3)  Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Det er slå'tt av en bit av 1-2 mm tykkelse langs kanten på en side. ME: H.: 0,9 cm. Diam: 1,4 cm. Vekt: 7,7 g. Datering: Yngre jernalder/middelalder.

4)  Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Det er slått av noen mindre biter langs nedre kant, og overflaten er ujevn etter korrosion. MR- H.- 1,1 cm. Diam: 1,9 cm. Vekt: 19,6 g. Datering., Yngre jernalder/middelalder

Beskrivelse fra UKM

                      

Disse korsene er også funnet på samme sted som de overstående.

1)    Kors av plate av kobberlegering  uten dekor. Det er en 3 min Tang rest av en avbrukket hempe i toppen. Mål: Stammen er 1,2 cm bred, armene 1,0. B.- 4,4 cm. T: 0,1 cm. Stl: 5,9 cm. Datering: middelalder eller nyere tid.

2)     Kors av tynn plate av kobberlegering med 5 hull pa 2 mm (en i midten og en per arm) og rest etter 2 mm bred bøyle e.l. i toppen. Bøyles er dekorert med et uthevet, tverrgående bånd 3 mm fra korsets topp. Korset kan ha vært et bokbeslag. Mal: Lengde uten bøylen er 3,5 cm. B.: 3, cm. T. 0,1 cm. St: 4,4 cm. Datering: middelalder eller nyere tid.

 
            
Kuleformet spinnehjul av bly med stort hull og uten dekor. Kan være et spinnehjul Era jernalder eller middelalder, men kan også være et søkke. Det er støperand langs midten, og de to halvdelene har blitt noe forskjøvet under støpingen. Mal: Indre diameter 0,75-0,70 cm. H.- 1,4 cm. Diam: 1,8 cm. Vekt: 21,3 g         

 

Side 6