Trykk på på bildene for innformasjon

              

        Bilde 1 Tysk luftvern, med  dansk mannskap. Bilde 2 Denne graven rundt muren, var for den tids granater som traff muren, skulle falle ned uten å lage skade når de eksploderte.  Bilde 3 Det var alvorlig ment. Bilde 4 Her står kanonene på den ytre forsvarlinje. Bilde 5 En feltkanon. Bilde 6 En av de eldste kanonene i den indre delen av festningen. Bilde 7 Her får vi en  innføring  om hvordan de første kanonene stadig var modernisert. Bilde 8 Viser  borggården. Utviklingen av      kanonene

 

       Dette er hentet i fra Galleri Finsrud. Maleri og modell av Reidar Finsrud     Festningens historie.                    

  Andre festningsverk i Norge           

Start side