MOSS KREMATORIUM

Høienhaldgata 11

 

I bruk fra 1938

 

Den nedre delen av kirkegården på Høienhall ble kjøpt i 1832, og innviet i 1833.

De først årene foregikk alle begravelsessermonier ute i det fri.

Sommeren 1856 ble det oppført et enkelt bårehus, men det var fremdeles ikke noe forsamlingslokale her.

I 1881 ga Moss Sparebank midler til et nytt gravkapell. Det var et nokså beskjedent bygg, med et forsamlingslokale på 50 kvadratmeter. Bygningen hadde et utbygg på hver side. Et rom til redskaper, og et for kister.

Den øverst delen av kirkegården mot Malakoff, ble innkjøpt i 1909. Gravkapellet ble noe utvidet, men det var fremdeles alt for lite. Først i 1920 ble det totalt ombygget, og nå ble det plass til et pipeorgel – pågulvet.

Dette kapellet var til å begynne med mørkt og trist, men ble senere hvitmalt.

Allerede i 1920 var man begynt å tenke på at man skulle bygge et krematorium. Men det skulle gå mange år før den tanken ble realisert.

Plassen hvor det gamle gravkapellet lå, - var begrenset, men det lå så vakkert til, med en herlig utsikt over by og fjord, at den nedsatte byggekomite` valgte å beholde den gamle tomten, til tross for at det ville bli en del ulemper i byggeperioden.

Det var også denne gang Moss Sparebank som stilte midler til disposisjon, slik at byen kunne få sitt krematorium.

Etter en intern arkitekt konkurranse vant arkitekt Eivind Mostue, med et usedvanlig sobert og

vel proporsjonert prosjekt, som med sine sammensatte kuber og enkle virkemidler danner en verdig ramme om den siste seremoni. Interiøret er gjennomført med sine fine lysvirkninger.

I mai i 1938 sto bygget ferdig til innvielse. Det ble omfattet med stor interesse, ikke bare i Norge, men også i våre naboland. Det var nemlig det første elektriske krematorium i Nord – Europa.

Bygget ble innviet og vigslet av biskop Eivind Berggrav samt av byens tre prester. Einar Solby, Valentin Hanssen – Bauer og Gerald Solbu.

Helga Løken innledet med salmen ”Deilig er jorden”, akkompagnert av organist Sigurd Islandsmoen – vedet orgel som den gang ble betegnet som det nest største kapell - orgel i Norge.

Frescomaleriet på fondveggen ble malt i 1948/50 av kunstmaler Hermann Willoch. Det ble innviet ved en enkel høytidlighet den 10. mai 1950.