Benytt gjesteboken for kommentar.  E Post    aage.ol@gmail.com                                        
Free Guestbook from Bravenet Free Guestbook from Bravenet By orginaler fra Moss

Nesten alle i Moss var beheftet med klengenavn    Her kan alle finne stedene med hjelp av GPS. Kulturminner i Moss  eller i hele Østfold:  Kulturminner i Østfold

Aage/     Hjemmeside.

 

Her er litt om meg selv.

Jeg er 1934 modell. Jeg er gift med Gerd, og har aldri angret på det. Vi har det fint i vår aften, og håper den blir riktig lang. Jeg fikk det så inn i h..... travelt etter at jeg blev pensjonist, og skjønner ikke åssen jeg skulle få tid til å jobbe hvis det hadde vært nå. Men nå gjør jeg bare det jeg har lyst til          English version

Bildet over viser min elskede og hennes "kors." Jeg er medlem i Norges Metallsøker Forening, og har noen oppdrag for Oldsaksamlingen, og noen fylkeskommuner en gag i blant. Ellers klarer jeg meg selv. Jeg begynte med metallsøking i 94,  og på den tiden har jeg lært meget om arkeologi på grunn av funn vi gjør i marken. Siden er jeg blitt meget oppsatt på og bevare den historien som enda finnes i pløyelaget på jordene. Metallrestene forsvinner ganske fort på grunn av moderne redskaper + kjemikalier, derfor må vi redde mest mulig.       Se her:  Historien forsvinner

Bekrefter overnevnte

Fortiden pløyes vekk

Dette er Norges historie. Og den tilhører oss alle. Jeg kommer til og vise funn som jeg og andre har gjort Oldsaksamlingen er kjent med funnene jeg legger ut.

                                                                Er det noen som skulle være interessert i det vi holder på med, så er det bare og ta kontakt med Norges  Metallsøkerforening, eller meg.

Norges Metallsøkerforening på turer og møter.

Metallsøking (in live)

    Kjøp og salg              Utvalget av militære samleobjekter strekker seg fra mange land men samleobjekter fra Norge og Tyskland er mest representert. Alle varer i tidsrommet 1933 - 1945 ( Det tredje riket ),

Geologi+Fosiler+Gullvasking.

Skandinavisk Detektorforum

www.detektorshop.dk

Tross at denne siden er nesten helt finskspråklig hjelper det noe at medlemmene på denne
forumet er flinke å sende bilder.  Forskjellige områder har også navnet på engelsk. Lengre
ned på forumsiden er "European detecting finds" som er engelskspråklig del på denne
forumet (og nesten ikke brukt)   http://translate.google.com/

 Denne gullringen er funnet paa en helt ny kaupang.

Vi fant vikingenes slagplasser paa Re

www.ostfolddetektorklubb.no

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en likearmet spenne fra siste del av Folkevandringstid, det vil si, siste del av 500 tallet etter Kristi fødsel. Dette er 1 av 9 spenner som er funnet på Østlandet og i Agder-fylkene, og den eneste som er funnet i Akershus. Den er funnet i Garder, Vestby. Muligens mistet av en kvinne eller stammer fra en grav. Den er utrolig godt bevart etter alle årene i jorden. Flere detaljer følger på neste s  English version

Linker 

Bilder av lokale løsfunn Side 2 3 4 5 6 Ny side 7

Avslører kulturminner fra verdensrommet

Kulturminner i Moss

Kulturminner i Østfold

Kulturminner i hele landet

Forslag til vern av kulturminner

Diskusjonsforum/arkeologi/metallsøking.

Om livet med metallsøker.

Arkeologi i Nord

Gamle Bornholm 

Et besøk på Oscarsborg

Floridiaden i Nederland

                   Treningssenter                     

Rygge Historielag

                     Norges Metallsøkerforening

                  Moss Ættehistorielag

                  Morsa Aquavit Moss1833.no/

               Østfold historielag

                  Norske Oldsaker

                  Kulturnett i Østfold

                  Historiske Fotosamlinger

                  Mine videoer   Barnas danseoppvisning.

                  Rygene Detektorklubb

                     Vikingenes Kampmetoder og Våpen

                  Vikingene og Døden

                  Vikingenes boplasser

                   Folk og historier fra hele landet

                   Stein, fosiler og mineraler

                   Metallsøking Video

                  Salg og utleie av metalldetektorer:

         Denne gullringen er funnet paa en helt ny kaupang.

                  Vi fant vikingenes slagplasser paa Re

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            .