Startside

I denne siden setter jeg inn bilder av funn jeg har gjort med min metallsøker

Dette er et spinnehjul av bly som er brukt i middelalder/vikingtid. I hullet var det satt en pinne for og sette hjulet i gang lik en snurrebass, ullen hadde hun på skulderen, mens tråden fulgte hjulet nedover. Tålmodighetsarbeid, kan jeg tenke meg. Innlevert til Oldsaksamlingen. 

English version

This is a Spinningweel made by lead, used in Middle Age/Viking Time                  

snelle.jpg (72198 byte)

Medlemmer av metallsøkerforeningen på Sekkelsten i A,Østfold forbindelse med med forundersøkelser på nye E18 gjennom Askim. Guttene kontrollerer at kartet stemmer med terrenget.

English version

brifing.JPG (23357 byte)

mynt.jpg (59710 byte)  Denne mynten  er en såkalt  riddermynt. Den er i sølv, og er meget godt bevart. Mynten ble funnet i Rygge i Østfold. Bildet til høyre viser diplomet jeg mottok fra Universitetets kulturhistoriske museum (UKM) English version

This is a Knight Coin. Made of silver and well preserved.

Dette er juvelen i kronen. Det er levert Oldsaksamlingen i dag. Og det er et smykke som stammer fra Irland. Jeg kommer tilbake senere, når jeg vet mer om det. Den runde sirkelen i midten, har inneholdt en sten. Glad jeg fant  resten av smykket, før steinplukkeren moset det. Smykket er funnet i Rygge, Østfold. Og er datert til vikingtid. Linken under forteller litt mer om spennen. English version

It is an ornament coming from Ireland

 

 

Dette ansiktet har Olav gravd opp. Foreløpig vet vi ikke hvor gammelt det er. (Levert til Oldsaksamlingen)  English version

Age presently unknown

Dette er en av to viking økser som blev funnet med metallsøker på den nye golfbanen på Evje i Rygge, Østfold. Øksene kommer trolig fra en grav som ikke ble oppdaget, men som senere ble ødelagt av planeringen. (Levert til Oldsaksamlingen)  http://www.kaupang.uio.no/       English version

This is a viking ax

 

 

Her har vi tre gjenstander av bly. Vektlodd/spinnehjul/segl. Jeg har inntil nå funnet 10 spinnehjul. De kan dateres til vikingtid eller middelalder. Blyplomber er vanlig fra middelalder og etterreformatorisk tid. Vektloddet minner om en musketkule. Det er ofte vanskelig og skille musketkuler og vektlodd. Runde vektlodd er vanskelig og datere. De var i bruk både jernalder og middelalder.SpinningWeel/Weightlod/Seals

English version

 

spv.jpg (59087 byte)

bronse.jpg (33508 byte)

Skålspenner

Hesteskoen her er datert til sen middelalder, med paralleller til engelsk materiale. Det var den brede formen som gjorde at jeg sendte den inn i sammen med et røntgenbilde. Jeg mistenker at hesten er død. (Levert til Oldsaksamlingen)

Horse shoe dated to Middle Age

English version

Funn av blybarre
  Fant vikingskip med metalldetektor

 

 

 

Dette er en personlig signet fra 1600 tallet"fob seal" Den er funnet i Moss. Fra siden ser den ut som en A med en løve på begge sider.

A pesonal signet from the 1600 (fob seal)

English version

duit

Det er en duit faktisk... fra phillp 2 som Hugo hadde kommet til..
Skjoldet inneholder 5 våpenskjold.: se under.

De munten van Philips II (1555-1598)
Mynten er funnet i Våler

 

                                                                                    
Dette er også oldsaker selv om de er levende så er det ikke mange av dem. De blir bare tatt vare på av spesielt interesserte. Den norske ursauen. Slik så de trolig ut i vikingtid, Men i dag er de for lite produktive. Men de sto seg bedre mot ulv, på grunn av at de forsvarte seg samlet.Norwegian old sheep

English version

 

likearm.jpg (84440 byte)    Likearmet spenne

Dette er et vektlodd fra middelalder. Den består av bly(?) kjerne som er dekket av en kobbermantel. På den ene siden er det innstemplet en I, i majuskelskrift, dvs. stor bokstav. Vekten 26,2 gram. Den er funnet på Jeløy i Moss. (Levert til Oldsaksamlingen)

Tis is a weight from Middle Age

English version

lodd.jpg (48144 byte)

En støter til en morter. Den er ikke datert  Mortere blev brukt i flere perioder av fortiden. Den er også funnet på Jeløy i Moss. (Levert til Oldsaksamlingen)

This is a Mortar pestle. Age unknown.

English version

stoter.jpg (28844 byte)

belte3.jpg (51275 byte)

b-1.jpg (37991 byte)

Denne øksen er funnet i Råde  Det er samme type som på bildet til venstre. Da er den ca. 1000 år gammel. (Den var ikke skarp) Det er muligens en kamp-øks. Den er levert inn til Fylkeskommunen som i sin tur leverer den til UIOEnglish version

Hvordan lagde man øksene?

This is a viking axV

Dette er en ringspenne av bronse. Den er utrolig godt bevart. Men det kommer av at den har ligget helt i ro i over 70 år, uten den har blitt vendt av plogen. Funnet under en gressplen i privat hage i Rygge. Stedet var undersøkt av arkeologer den gang. Grunnen til det var at det finnes et gravfelt i området. Levert til UIO.  English version

 

ringbuckle

                                                                            

Bilder fra utgravingene på Bjørnstad i Sarpsborg i 06. Første bilde: Båten kommer til syne. På de andre, ser man hvor båtsømmen ligger. Nr 4 viser noen gjenstander. Og det siste er museets venner å ser på resultatet Rekonstruksjon  av graver

 

 

 

Første bilde viser en kammergrav. den er plyndret.Nr.2 er merker etter inngang og plyndring Nr.3 Detaljer fra laftingen i graven. Nr 4 Et smykke av bronse med glass. Sannsynlig brent i sammen med den døde.          English version
Kistebegravelser var det flere av. Her er det en arkeolog som avdekker en av de. På neste bilde kan man se at den ene planken har falt inn i kisten, mens noe av treverket er bevart. Mens fotringen på det siste bildet markerer blant annet en romertids grav fra 200-400 ekf som den eldste graven              English version

 

v
Trolig middelalder Største bredde er 5cm den bredeste delen på godset er 12mm. Og 1mm tykk. Bronse. Begge gjenstandene er levert til Akershus Fylke.

Dobbeltknappen og spennen trodde jeg var eldre. men spennen tror jeg fremdeles er fra middelalder, selv om oldsaksamlingen mener noe annet.

Beskrivelse fra UKM

 

 

                    

                 Denne er funnet i Rygge

Denne er funnet i Son ved at det ble gravet ut en kunstig dam til den nye golfbanen på Stavnes. Denne lå langt under pløyelaget, og derfor er den vel så godt bevart. Det skulle ha hvert morsomt å hvite hvordan den fuglen kan ha kommet dit, for på romertid sto dette området under vann. Så den må ha vert mistet fra en båt, og derfor har havnet så dypt i nede i blåleiren.

Fugl med utslåtte vinger, sittende på gren. Den ser mot venstre Svært markerte trekk i ansikt og på vinger; øyne, nebb og fjær er tydelige. Bryst, lår og klør er også markante. Likner en ørn, men det er også trekk som taler mot dette. F.eks ser den ut til å ha en slags kam på hodet, og et av fragmentene ser ut til å være lange praktfjær, muligens er dette halefjærene. Figuren har et fundament eller en sokkel som sannsynligvis har vært festet til en annen gjenstand. Romerske soldater prydet utrustningen med Jupiters ørn.              (Fanebærerne het aquilifer, aquila er lat. For ørn). Vingespenn: 4,9 cm, Sti hode til klør: 3 cm.Vekt: 41,5 g.  Frode Iversen Seksjonsleder/Jan Bill Professor. Beskrivelse fra UKM

 

Beskrivelse fra UKM
Beskrivelse fra UKM
Denne har en historie som jeg tror er ukjent for de fleste. jeg har i allefall ikke lest noe om dette før. Jeg sendte bilde av den inn til Norges Metallsøkerforening. Der er det mange som er helt proffe på å finne ut av ting som vi finner. Denne er laget av bly. 50mm bredde, og 3mm tykk. Per B Evensen kunne svare på noe av historien rundt denne. Men ikke noe om selve tingen. Men er det noen som kjenner til den, så gi meg tilbakemelding, så legger jeg til der her.Dette tror jeg ikke det er så mange som vet. Det har vært en hemlighet i flere år
Startside           Side2